produktionslyftet

Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder mindre och medelstora företag inom traditionell tillverkningsindustri utbildning och stöttning i det praktiska förändringsarbetet med leanprinciper som utgångspunkt.

Vi erbjuder företag stöttning i sitt praktiska förändringsarbete. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Öka ditt företags konkurrenskraft

Produktionslyftet erbjuder företag ett program på 18 månader som utvecklar företagens egen förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna.

Positiva effekter med produktionslyftet

Att Produktionslyftet ger positiva effekter har visats i flera utvärderingar, både för ägare, medarbetare, kunder och samhälle. Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där Swerea ansvarar för den nationella koordineringen tillsammans med Chalmers. Regionala noder med regionledare finns i åtta regioner över hela landet.

Mer information

Produktionslyftet - webbplats

Kontakt och mer information

Birgitta Öjmertz

Phone: 
+46 (0)31 706 61 52

Conny Gustavsson - Swerea SWECAST

Conny Gustavsson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 22