Industriell tjänstelogik

Industriell tjänstefiering och tjänstelogik

Industriell tjänstefiering och tjänstelogik handlar om att fokusera på nyttan och värdet din produkt eller tjänst gör för din kund och kan innebära stora möjligheter till förnyelse och identifiering av nya affärsmöjligheter för dig.

Tjänstelogik – med fokus på värdet för dina kunder

Genom att förstå nyttan och värdet din produkt eller tjänst gör eller skulle kunna göra för dina kunder kan du identifiera nya affärsmöjligheter och helhetslösningar. En insikt kan till exempel vara att dina kunder vill hyra en utrustning eller maskin istället för att köpa den och leda till en förnyelse av dina erbjudanden.

Industriell tjänstefiering och framtida affärsmöjligheter

Tjänstefiering är processen för att utifrån tjänstelogik skapa erbjudanden med en balans mellan varor, tjänster och affärsmodeller som på bästa sätt stödjer dina kunders värdeskapande processer. Industriell tjänstefiering kan vara svaret på utmaningar i form av allt snabbare teknikutveckling, ändrade konsumentbeteenden och hårdare konkurrens och miljökrav.

Vi hjälper dig att förstå tjänstelogik och tillsammans kan vi identifiera hur du genom industriell tjänstefiering kan hitta framtida affärsmöjligheter och helhetslösningar.

Vi erbjuder expertstöd i form av:

  • Kunskapshöjande insatser, föredrag och workshop
  • Företagsanpassade uppdrag
  • Förändringsresa i nätverk
  • Medverkan i forskningsprojekt.

Mer information om industriell tjänstefiering och tjänstelogik hittar du i filmen Tjänstelogik i den tillverkande industrin och i vår rapport Tjänstefiering i tillverkande företag.

Kontakta oss för att påbörja eller ta nästa steg i din tjänstefieringsresa!

Kontakt och mer information

Barbro Lagerholm

Phone: 
+46 (0)31-706 61 79

Swerea IVF

Sten Grahn

Phone: 
+46 (0)70-780 62 02

Christin Vännman

Christin Vännman

Phone: 
+46 (0)31 706 60 71