Engagerade medarbetare

Ta tillvara företagets viktigaste resurs – dess medarbetare. Visst är det en klyscha, men den är sann! Medarbetarna vill inget heller än att bidra till er framgång, man behöver bara ge dem rätt förutsättningar.

Swerea erbjuder ett arbetssätt, en metod, där ni på ett systematiskt sätt kan förbättra förutsättningarna i er organisation.

Swerea har forskat mycket kring dessa frågor och vi kan ge en god vägledning för hur detta i praktiken låter sig göras i ett företag. Tankegångarna presenteras i boken Det värdefulla engagemanget, där förutsättningarna beskrivs inom tio temaområden.

1. En färdriktning
2. En kultur av tillit
3. Aktiv ledning
4. Långsiktighet
5. Utrymme för individen
6. Lagarbete
7. Inflytande
8. Utmaning
9. Lärande
10. Del av vinsten

Använd arbetssättet i din organisation

Vi erbjuder presentationsmaterial, enkätverktyg, arbetsblad samt en metodhandledning till dig för fri användning. Du måste dock registrera dig och/ eller logga in (kostnadsfritt).

Mer information

Vill ni veta mer om metoden eller hur ni använder arbetssättet? Vill ni ha hjälp med tolkning av resultat eller stöd i genomförandet? Vill ni att vi ska leda en förändringsprocess hos er? Kontakta oss.

Kontakt och mer information

Richard Berglund

Phone: 
+46 (0)31-706 60 47

Kathe Nonås

Kathe Nonås

Phone: 
+46 (0)31 706 61 03