Verksamhetsutveckling för systematisk förbättring

Verksamhetsutveckling

Att utveckla verksamheten, sätta mål och engagera medarbetare är komplext. Swerea erbjuder tillverkningsindustrin integrerade och strukturerade metoder för verksamhetsutveckling.

Att omvärdera verksamheten ökar ett företags förmåga till att skapa innovationer och bli konkurrenskraftiga. Verksamhetsutveckling handlar om att hantera förändringar i omvärlden och utveckla företagets olika funktioner och samverkan mellan dessa. Dessutom fokuserar vi på att höja produktiviteten och konkurrenskraft för små- och medelstora företag med lean principer som utgångspunkt.

Verksamhetsutveckling för en god arbetsmiljö

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete inriktas på att utveckla metoder som balanserar kultur och struktur, att effektivisera arbetet och samtidigt upprätthålla en god arbetsmiljö. Swerea har ett flertal utvecklade metoder att arbeta utifrån som fokuserar på olika delar i verksamhetsutvecklingen.

Arbetssätt för systematisk förbättring

Några av våra nyckelbegrepp är innovationsledning, förändringsledning, lean, arbetsmiljö, projektledning och inte minst medarbetarskap. Tillsammans med er hittar vi ett arbetssätt, en metod, där ni på ett systematiskt sätt kan förbättra förutsättningarna i er organisation. Vi coachar ledning, utsedda förändringsledare och medarbetare.

Mer detaljerad information om Swereas metoder för verksamhetsutveckling finner du i menyn.

Kontakt och mer information

Raul Carlsson - Swerea SWECAST

Raul Carlsson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 54

Peter Bökmark

Phone: 
+46 (0)31-706 6173