heat treatment

Simulering av värmebehandling

Prediktering av resultatet från t ex härdning är ett utmärkt sätt att bidra till ökad förståelse för värmebehandlingsprocesser. Swerea erbjuder hjälp med allt från enkla delberäkningar till kompletta simuleringar av hela processer.

Beräkna värmebehandlingsprocesser

Swerea kan göra beräkningar för olika typer av stål, metoder och förhållanden. Vi utför bland annat:

  • Rena härdbarhetsberäkningar lika typer av stålsorter
  • Prediktering av inverkan av förändringar i kylmedel under drift
  • Beräkningar av uppvärmnings- och kylningshastigheter
  • Härddjupsberäkningar vid indusktionshärdningar

Ovanstående är i grunden enkla och mycket snabba beräkningar.

Vi har också möjlighet att simulera kompletta härdningsförlopp såsom sätthärdning och induktionshärdning för att prediktera deformationer och restspänningar. Denna typ av beräkning kräver dock större insatser i form av förberedelser och kan ge långa beräkningstider.

Beräkningsprogram

Vi arbetar med en rad olika programvaror, exempelvis ELTA, Sysweld och JMatPro. För att utvärdera resultat vid olika typer av kylning används den egna programvaran SmartQuench, vilken även kan användas för beräkning av värmeövergångstal och härdresultat.

Kontakt och mer information

Hans Kristoffersen

Phone: 
+ 46 (0)31-706 60 74