Materialmodellering, materialoptimering

Materialmodellering

Swerea erbjuder tjänster inom materialmodellering inom de materialgrupper vi är verksamma inom. Skilda material som plast eller metall ställer sina krav på materialoptimering, en kompetens vi byggt upp under lång tid. Vi erbjuder tjänster inom materialutveckling som stöd för ditt projekt eller förfrågan.

De materialmodeller som tas fram verifieras med olika typer av tester och försök innan de används. Verifiering kan omfatta mekanisk provning eller försök i några av våra, eller kundens, testanläggningar. Materialmodellering används ofta i olika simuleringar som en del i en utvecklingskedja.

Swereas samlade resurser för materialmodellering finns samlade inom Swerea Virtual Lab.

Vi hjälper dig med materialmodellering

Exempel på tjänster inom materialmodellering som vi kan hjälpa dig med är:

  • Modellering av metalliska material i termomekaniska förlopp, exempelvis gjutning, härdning av plåt eller varmvalsning.
  • Modellering av härdning, drapering och kompaktering för kompositer.
  • Restspänningar och formförändringar. 

Kontakt och mer information

kontakt Swerea MEFOS

Erik Marklund

Phone: 
+46 (0)31-706 6360

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62