simulering och verifiering

Simulering och verifiering

Simulering och verifiering används för effektiv och rationell material-, produkt- eller processutveckling. Våra resurser är samlade inom Swerea Virtual Lab som är en unik partner när ditt företag skall ta ett större tekniksteg. Snabbt, kostnadseffektivt och hållbart över tid.

Genom avancerad simulering och noggrann verifiering i fysisk laboratoriemiljö har vi möjlighet att stärka ditt företag och din konkurrenskraft. En strategi som ger betydande besparingar i kostnader och tid.

Simulering och verifiering av material, funktioner och processer

Vi erbjuder avancerade simuleringskompetenser inom material- process- och produktutveckling inom en rad skilda material- och branschområden där Swerea är verksam. Det kan handa om materialtillverkning, komponenttillverkning, fogning, montering eller utvärdera/utveckla funktionen hos en produkt.

Från design till tillverkning

Tillvägagångssättet är generellt och kan kort beskrivas genom stegen; design, koncept, simulering, verifiering och tillverkning. Vi kan till exempel optimera svetsparametrar för olika material och konstruktioner i vårt fogningslabb eller optimera tillverkningen av en kompositdetalj till ett fordon.

Vi har ett forskningsförankrat och industrifokuserat arbetssätt som utgår från en vetenskaplig grundsyn med experimentellt underbyggda simuleringar.

Vi erbjuder tjänster som:

  • Analys och beräkning
  • Indataframtagning
  • Experimentell verifiering
  • Expertkonsult
  • Konceptutveckling
  • Metodutveckling

Kontakt och mer information

Daniel Wiklund

Phone: 
+46 (0)31-706 60 85
Swerea IVF

Mats Danielsson

Mats Danielsson

Phone: 
+46 (0) 8 674 17 64
Swerea KIMAB

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62
Swerea SWECAST

Mats Karlberg

Mats Karlberg

Phone: 
+46 (0)920-25 52 30
Swerea MEFOS