Produktionssystem

Nedan hittar du våra utbildningar inom produktionssystem. 

Arbetsmiljö

Hållbarhetsredovisning och Hållbart företagande/CSR
Kursen ger en genomgång i hållbarhetsredovisning som innebär både teori och praktiska uppgifter. Under de totalt fyra kursdagarna får du en introduktion i ämnet samt praktiska verktyg och vägledning för att ta fram en egen hållbarhetsredovisning.

Produktionsflöden

Lean produktutveckling
Lean Product Development (LPD) är mer än en modern produktutvecklingsmetod. Vi lär dig grunderna som kan hjälpa ditt företag att få en lärande organisation, effektiv styrning av utvecklingsprojekt, högre lönsamhet samt bättre produkter som kommer snabbare ut på marknaden.

Produktplanering
På denna kurs får företagen hjälp att förstå vad produktplanering innebär, vilka delar som produktplanering bör bestå av och hur företaget kan bygga upp eller förbättra sitt eget företagsanpassade arbetssätt för produktplanering.