Energi och miljö

Nedan hittar du våra utbildningar inom energi och miljö. 

Arbetsmiljö

Laborera säkert
Med rätt kunskap inom kemiskt laboratoriearbete kan du verka för att minska och undvika arbetsskador på grund av kemikalier. Kursen ger dig en större kännedom om kemiska risker, utvärderingsmetoder, skyddsåtgärderm.  Det ingår även en kort genomgång om elsäkerhet på labb.

Lågspänningsdirektivet
Swerea IVF erbjuder utbildning inom elsäkerhetsområdet. Mer specifikt handlar det om lågspänningsdirektivet. Kursen omfattar grundtankarna bakom detta direktiv och detaljerade krav från standarder.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning och Hållbart företagande/CSR - 2-dagar
2-dagarskursen ger en genomgång i hållbarhetsredovisning som innebär både teori och praktiska uppgifter. Under de två kursdagarna får du en introduktion i ämnet samt praktiska verktyg och vägledning för att ta fram en egen hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning och Hållbart företagande/CSR - 1-dag
1-dagskursen är till vissa delar detsamma som för tvådagarskursen (se ovan) men mer komprimerat samt med mindre utrymme för diskussioner och fördjupning.

Ekodesign

Ekodesign - miljödriven produktutveckling
Denna kurs ger dig såväl drivkrafter som konkreta metoder för ekodesign. Efter kursen kan du som deltagare genomföra enkla analyser av hur produkter påverkar miljön och vet hur miljöpåverkan kan minimeras för ditt företags produkter.

Livscykelanalys i ekodesign
I ett ekodesignarbete genomförs ofta livscykelanalyser för att bedöma en produkts miljöpåverkan från vaggan till graven. Kursen går igenom metoder för detta med olika komplexitetsgrader och beskriver vad det innebär för den som ska genomföra dem.