Konferenser och utbildningar

Utmaningen är att använda ny kunskap på ett sätt som bidrar till utveckling och ökad kundnytta. Våra konferenser och seminarier ger dig möjlighet att på ett effektivt sätt ta del av trender, utmaningar och kunskap om hur du kan jobba vidare i ditt eget företag. När du vill fördjupa dig ytterligare, erbjuder vi företagsanpassade utbildningar.

Konferenser och seminarier

Swereas konferenser och seminarier är framtagna utifrån företagens aktuella och framtida behov. Vi utvecklar eventen i samarbete med våra kunder och partners.  
Vårt mål är att du ska träffa kollegor i branschen för givande utbyten och att få med dig värdefulla insikter och kunskap som du kan omsätta i din verksamhet.

Företagsanpassade utbildningar

Via Swerea Academy kan du delta i företagsanpassade utbildningar. För att ge ditt företag mest möjliga nytta kan du påverka innehållet, omfattningen och var utbildningen ska genomföras. Vi har även ett flertal standardkurser som är schemalagda och som ger grundläggande eller fördjupade kunskaper inom olika områden.

Kontakt och mer information

Karin Wilson

Phone: 
+46 (0)31-706 60 78

Patrik Svanängen

Patrik Svanängen

Phone: 
+46 (0)36-30 12 06

Lars Liljenfeldt

Phone: 
+46 (0)10-228 49 29