Ytrenhet

Ytrenhet handlar ofta om fett eller olja, partiklar eller andra föroreningar som förekommer på en yta eller en detalj. Det kan även handla om ett förebyggande arbete för att minska nedsmutsning under tillverkning eller lagerhållning.

Viktiga frågeställningar kring ytrenhet kan vara att identifiera den ekonomiska påverkan som orena komponenter kan ge på grund av haverier, funktionsnedsättning, korrosionsangrepp, lacksläpp eller andra kvalitetsbrister. Genom att aktivt och kontinuerligt arbeta med att hålla både komponenter och den produktionsmiljön så rena som möjligt genom hela processen kan kostnader minskas i det långa loppet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Swerea har stora möjligheter att hjälpa dig att utföra analyser för att fastställa hur ren din produkt eller process är. Vi analyserar ytor och produkter med avseende på kemiska föroreningar, partiklar eller egenskaper som påverkas av orenhet som till exempel vidhäftningen mellan substrat och beläggning. Till vår hjälp har vi ett flertal olika analysutrustningar för kemisk analys av organiska och oorganiska föroreningar på ytan, partikelrenhet, vidhäftning och ytenergimätningar.

Analysera och utvärdera ytan

Andra utvärderingar kan vara kring tvättprocessen, effektiviteten hos tvättvätskor eller hur väl en olja går att tvätta bort. Utvärderingar som dessa kan vi utföra i våra pilotanläggningar. Ytterligare områden kan vara att hjälpa till med miljöbedömningar och råd vid val av tvättvätskor med avseende på dess innehåll. Vi har även kunskap och utrustning för att utvärdera och utföra alternativa tvättprocesser som till exempel torra förbehandlingar (plasma och laserbehandling).

Inom området driver vi Centrum för renhet, ett medlemsprogram för företag som har stort intresse runt renhet och dess frågeställningar.

Mer information

Renhetsanalys 

Kontakt och mer information

Johan Tidblad

Johan Tidblad

Phone: 
+46 (0)8-674 17 33