Mönsterkort

Renhetsmätning av mönsterkort och kretskort

Dålig renhet av mönster- och kretskort är en allt vanligare orsak till felutfall i fält. Det är därför viktigt att verifiera renheten av dessa men renhetsmätning kan också vara ett verktyg för att utreda orsaken till felutfall och ursprunget av föroreningar.

En orsak till sämre renhet av mönster- och kretskort är den långtgående outsourcingen inom elektronikindustrin. Prispressen har lett till sämre kvalitet från många leverantörer. En annan orsak till tillförlitlighetsproblem på grund av dålig renhet är den ökande miniatyriseringen och den ökande användningen av sensorer som kräver högre renhet på kretskorten.

Analysera och förebygg föroreningar

Swerea kan dels analysera vilka föroreningar som finns på mönster- och kretskort samt halten av dessa. En bättre metod att bedöma renhet är i allmänhet att mäta effekten av föroreningarna på tillförlitigheten genom att mäta ytisolationsresistansen. För detta krävs speciella testkort och testning vid kontrollerad temperatur och fukthalt. Underlag för tillverkning kan erhållas från Swerea och vi kan även utföra testningen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Swerea kan hjälpa till med renhetsmätning av mönster- och kretskort men även med att formulera relevanta krav mot underleverantörer. De krav och testmetoder som finns i standarder idag är i allmänhet inte relevanta och de behöver därför modifieras eller kompletteras för att säkerställa tillräckligt hög renhet på mönster- och kretskort.

Kontakt och mer information

Per-Erik Tegehall

Phone: 
+46 (0)31 706 61 48