Miljöprovning av elektronik enligt standard

Många företag har krav på att elektronikprodukter ska kvalificeras med olika typer av miljöprovning i form av temperatur, fukt och spänning. Swerea tillhandahåller provningsresurser inom detta område.

Klimatkrav

Miljöprovning omfattar en inledande fas där relevanta klimatkrav ställs på produkten, ofta i form av standardiserade provningar. Vi kan hjälpa till med att specificera vilka krav som kan vara aktuella.

I vissa fall behövs någon form av övervakning eller mätning under pågående provning. I produkter som utsätts för stora temperaturväxlingar, yttre eller inre, kan sprickor uppstå i lödfogar.

Undvik elektriskt ledande föroreningar

Vid tillverkning av mönster- och kretskort utsätts dessa för olika typer av kemikalier. Dessa kemikalier kan, om de inte avlägsnas tillräckligt, påverka funktionen hos kretskortet. Swerea har kompetens och utrustning för att verifiera att tillverkningsprocesser inte tillför oönskad mängd av elektriskt ledande föroreningar.

Utrustning

Swereas maskinpark består av bland annat trekammarskåp för chockprovning, enkammarskåp för kontrollerad temperaturramp upp till 10 K/min samt ett flertal fuktskåp med både statiska och cykliska klimat. I anslutning till dessa resurser har vi mätutrustning av olika slag, till exempel avbrottsdetektor och utrustning för ytisolationsmätning.

Kontakt och mer information

Jerry Börjesson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 35

Per-Erik Tegehall

Phone: 
+46 (0)31 706 61 48