felanalys av elektronik

Material- och felanalys av elektronik

I dagens mycket snabba utveckling inom material- och teknikområdet är risken stor att allt fler fel och misstag begås vid tillverkning av elektronikprodukter. Detta kan bli mycket kostsamt om det inte upptäcks i tid.

Avgörande för framgång vid introduktion av nya produkter är att man så tidigt som möjligt fångar upp, identifierar, analyserar och åtgärdar eventuella svagheter i produkt och tillverkning.

Test- och kvalitetskontroll

Under utvecklingsfasen kan du med vår hjälp testa och utveckla dina produkter och processer för att på så sätt minska så kallade utvecklingsloopar och därmed nå en kortare tid till marknadsintroduktion.

Utrustning

Med material- och felanalys och med vår kunskap om processer, material och elektronikbyggsätt hittar vi felen och hjälper dig att åtgärda dessa. Med HALT/HASS-testning analyserar vi tidigt felutfall som beror på svagheter i designen, materialet eller processen. Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om våra testmetoder.

Kontakt och mer information

dag andersson

Dag Andersson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 41

Per-Erik Tegehall

Phone: 
+46 (0)31 706 61 48