Oförstörande provning

Oförstörande provning

För att ersätta tidskrävande stickprovskontroller och labbtester ökar behovet av pålitliga och oförstörande (OFP) mätmetoder inom process- och tillverkningsindustrin. Inom Swerea jobbar med allt från att implementera en ny teknik i en industriell applikation, kombinera tekniker för att få ny information om produktegenskaper till att utveckla helt nya tekniker för industriapplikationer.

För kostnadseffektiv produktion krävs industriellt robusta mätmetoder inom kvalitets- och processövervakning, vilka ska ofta helst vara oförstörande (OFP). Vi utvecklar nya metoder för online-kontroll av hela tillverkningsprocessen med direkt återkoppling och styrning till processen.

Testa material med oförstörande metoder

I våra test- och demoanläggningar studerar vi tillsammans med företag materialegenskaper materials egenskaper med olika oförstörande metoder. Vi har en unik möjlighet att kombinera olika tekniker och kompetenser på de olika Swerea instituten, vilket skapar stora möjligheter för våra kunder.

Några exempel på områden där vi jobbar med oförstörande mätningar är:  ytdefekter samt inre defekter, restspänningar, yttre geometrier, kemisk analys för återvinning, renhet på ytor, härddjup, mikrostruktur m.m. Mer information om våra områden finns nedan.

  • Yttre och inre defekter
  • Materialegenskaper on-line med LUS (Laser ultraljud)
  • Kemisk sammansättning för återvinning
  • Ytrenhet on-line
  • Partiklar på ytan
  • Restspänningar
  • Härddjup
  • Geometri och dimensionsmätningar
  • Temperatur och gashalt i smälta
  • Förändringar i drifttillstånd

Mer information

Kontakt och mer information

Tania Irebo

Tania Irebo Schwartz

Phone: 
+46 (0)8-440 48 20
Swerea KIMAB

Jonas Holmberg

Phone: 
+46 (0)31-706 60 72
Swerea IVF

Annika Nilsson, Swerea MEFOS

Annika Nilsson

Phone: 
+46 (0)920-20 19 70
Swerea MEFOS

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62
Swerea SWECAST