Tvätt och tvättprocesser

Vi erbjuder tjänster och kompetens inom tvättområdet som spänner över såväl forsknings- och utvecklingsprojekt som utbildning till specifika uppdrag gällande optimering och funktionsprovning av tvättmaskiner och tvättmedel.

Utveckla och optimera tvättprocesser

Swerea har en gedigen kompetens och erfarenhet av att utveckla och optimera tvättprocesser, såväl industriellt som mot konsument. Framför allt arbetar vi med vattentvätt, men vi bevakar även kemtvättsidan.

Har du frågor om hur väl din tvättprocess klarar hygienkrav eller sliter på textilierna, så har vi metoder för att utvärdera detta. Analys av förgråning, rengörbarhet, askhalt  och kemiskt slitage (cellulosaviskositet) är andra kritiska parameterar som ger värdefull information om hur väl de aktuella tvättkemikalierna fungerar tillsammans. Analys av fläckar och kontroll av textilier som orsakar hudirritation kan vi också hjälpa till med.

Tvättkemikalier

I industriella sammanhang är det viktigt att rätt material kombineras med rätt tvättkemikalier för bästa resultat. Vi kan prova dina material enligt industritvättstandarden ISO 15797, en förutsättning för att få resultat som är jämförbara mot en riktig industritvätt.

Sköljprocess

Vill du ha kontroll på din sköljprocess föreslår vi analys av pH och konduktivitet av sista sköljvattnet. Dessa parametrar ger dig en bra information om hur bra tvättprocessen sköljer bort tvättkemikalier och förmågan att leverera ett hudnära pH (hudens pH= ca 5,0-5,5) hos dina textilier.

Ackrediterade provningsmetoder

Vi är ackrediterade för att utföra provning av tvättmedel enligt Svanen. Vi erbjuder också provning enligt EU-blomman samt  även företagsanpassade utvärderingar med begränsad omfattning för produktutveckling.

  • (A) SS-EN ISO 6330:2016 Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier
  • (A) SS-EN ISO 6330:2001/A1:2009 ISO 6330:2000 /Amd 1:2008 Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier
  • (A) SS-EN ISO 5077:2008 Bestämning av dimensionsändring vid tvätt och torkning
  • (A) SS-EN ISO 15797/AC:2004 Processer för industritvätt och efterbehandling av arbetskläder
  • (A) SS-EN ISO 3759:2011 Beredning, märkning och mätning av tygprover och plagg i provningar för bestämning av dimensionsändring
  •  (A) SS-EN 20811:1992 / ISO 811:1981 Bestämning av vattentäthet - Hydrostatisk metod
    (Textil - Bestämning av motstånd mot yttvättning (Strilmetod)

Kontakt och mer information

Ann Stare

Ann Stare

Phone: 
+46 (0)31-706 63 12

Anne-Charlotte Hanning

Phone: 
+46 (0)31-706 63 05

Rebecca Landin

Rebecka Landin

Phone: 
+46 (0)31 706 63 89