styrkeegenskaper textil

Styrkeegenskaper

Styrkeegenskaper är viktiga parametrar för till exempel arbetskläder, möbeltyg och barnkläder. Bra kravspecifikationer mer rätt satta gränsvärden blir allt viktigare då produktionen i stora delar är förlagd till olika delar av världen.

Våra kunder använder oss ofta som bollplank i utveckling och revidering av kravspecifikationer gällande olika typer av styrkeegenskaper.

Vi kan hjälpa till med bland annat bestämning av rivstyrka, draghållfasthet och bristningsstyrka för utvärdering av ett materials styrkeegenskaper. Vi har också en lång erfarenhet av att prova nötningshärdighet och härdighet mot noppbildning på många olika typer av material.

Provningsmetoder

Swerea IVF AB är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO 17025. Ackrediterade metoder är markerade med (A).

  • (A) SS-EN ISO 4674-1:2016 Bestämning av rivhållfasthet av gummi- eller plastbelagda tyger.
  • (A) SS-EN ISO 1421:2017 Bestämning av dragstyrka och töjning vid brott på gummi- eller plastbelagda tyger.
  • (A) SS-EN ISO 12947-2:2017 Bestämning av tygers nötningshärdighet med Martindalemetoden
  • (A) SS-EN ISO 13934-1:2013 Bestämning av maximal kraft och töjning vid maximal kraft med remsmetoden
  • (A) SS-EN ISO 13937-2:2000 Bestämning av rivkraft med byxformade provkroppar av textila material. 
    (Bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor - Del 2: Modifierad Martindale-metod)

Utöver följande metoder har vi ett stort antal övriga provningsmetoder som vi kan utföra.

Kontakt och mer information

Granello Simonetta

Simonetta Granello

Phone: 
+46 (0)31-706 63 43

Christiansen Karin

Karin Christiansen

Phone: 
+46 (0)31-706 63 55