textil fibrer

Identifiering av fibrer och garnegenskaper

Att kunna kontrollera och ha kännedom om fiberegenskaper och fiberinnehåll är viktigt både för miljön och för att kunna välja rätt material redan i produktutvecklingsfasen. Olika typer av garn- och trådegenskaper är viktiga parametrar för att få kontroll på slutprodukten.

Vi kan identifiera fiberinnehåll genom bland annat brännprovning, FT-IR-analys, smältpunktsbestämning och genom löslighet i olika kemikalier. Vi kan också analysera exempelvis maskgarnslängd, trådtäthet, areavikt, garndensitet, antal maskor per längd/bredd, garnnummer med mera.

Provningsmetoder

Swerea IVF AB är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO 17025. Ackrediterade metoder är markerade med (A).

  • (A) SS-EN 12127:1997 / ISO 3801:1977-metod 5 Bestämning av areavikt genom användning av små prover
  • SS-EN ISO 1833:2006, del 1, 2, 4, 7, 11, 12 Kvantitativ kemisk analys
  • SS-EN 1049-2 Vävda tyger - Konstruktion - Analysmetoder - Del 2: Bestämning av trådantal per längdenhet
  • SS-EN 14971:2006 Stickade tyger - Bestämning av antal maskor per längd- och ytenhet

Utöver följande metoder har vi ett stort antal övriga provningsmetoder som vi kan utföra.

Kontakt och mer information

Desiré Rex

Desiré Rex

Phone: 
+46 (0)31-7066328