brandprovning

Brandprovning

Vi kan analysera flamskyddsegenskaper och göra brandtest på en rad olika material. Att ha kunskap om sin produkts brandegenskaper är ett starkt försäljningsargument och något som vi kan ge dig svaret på. Vi kan också testa dina produkter för de krav som finns inom din specifika bransch.

Vi kan bland annat testa bäddprodukter, möbler och arbetskläders antändlighet enligt ackrediterade metoder. Vi hjälper självklart till med att hitta rätt brandmetod för din specifika produkt. Utöver våra ackrediterade metoder har vi erfarenhet av många andra provningsmetoder.

Provningsmetoder

Swerea IVF AB är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO 17025. Ackrediterade metoder är markerade med (A).

  • (A) SS-EN 1021-1-2:2014, ISO 8191-1-2:1987 Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler
  • (A) SS-EN 597-1-2:2016 Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser
  • (A) SS-EN ISO 15025:2017 Skydd mot flamma – Provningsmetod för begränsad flamspridning av skyddskläder
  • (A) SS-EN ISO 12952-1-2:2010 Bedömning av bäddprodukters antändlighet av textila material
  • (A) SS-EN ISO 6941:2004 Mätning av flamspridningsegenskaper hos vertikala textilprovkroppar

Kontakt och mer information

Ann Stare

Ann Stare

Phone: 
+46 (0)31-706 63 12

Ingegerd Hartmann

Phone: 
+46 (0)31-706 63 13