polymera material

Provning av polymera material

Swerea har kunskap och flertalet utrustningar för provning av polymera material, bland annat mekanisk provning, termisk analys, kemisk analys, mikroskopianalys, reologi och åldring. Oftast använder vi befintliga standarder och metoder, men i de fall dessa saknas tar vi fram egna anpassade metoder.

Vi bedriver provning och analys inom plastområdet dvs polymera material. Verksamheten präglas av bred polymerteknisk kompetens och riktar sig mot branscher och produkter där plast och gummi är centrala material.

Haverianalyser och kartläggning av polymeren

Provning och analys av polymera material är av intresse i olika skeden. Det kan till exempel vara vid en haverianalys då en produkt gått sönder. Ett annat fall är då det saknas information i materialdatablad om ett materials egenskaper som är viktiga för produkten.

Kvalitetskontroll vid materialutveckling

Olika produkter har olika specifika egenskaper och krav som kan kopplas direkt till dess materialegenskaper. När ett nytt material ska väljas eller när alternativa material ska undersökas är det nödvändigt att mäta dessa egenskaper för att kunna göra ett bra materialval.

Provningsmetoder lämpliga för polymera material:

  • mekanisk provning (dragprovning, böjprovning, slagprovning (Charpy), utmattningsprovning)
  • termisk analys (DMTA, DSC, TGA)
  • kemisk analys (FTIR, GC-MS)
  • mikroskopering (SEM, ljusmikroskop)
  • reologi (Bohlin-reometer, MFR/MVR, RPA, spiral test)
  • klimat - åldring (klimatkammare, varmluftsugn)
  • provstavar och provplattor från råmaterial.

Kontakt och mer information

annika boss

Annika Boss

Phone: 
+46 (0)31-706 63 73

Mattias Andersson

Mattias Andersson

Phone: 
+46 (0)31-706 63 71