Korrosionsprovning

Korrosionsprovning

Korrosionsprovning är till stor hjälp vid utveckling av material, val av material för konstruktioner, kvalitetskontroller och analys av skadefall. Korrosionsprovningen kan dels utföras under användningsbetingelser; fält- eller driftsförsök dels som laboratorieprovningar.

Swerea har ett brett utbud för provning i fält och driftsförhållanden. För att få mer grundläggande kunskaper om metallers korrosion utförs oftast elektrokemiska undersökningar. Swerea har ett elektrokemiskt laboratorium med utrustning för såväl traditionella elektrokemiska mätningar, bland annat korrosionspotential och polarisationskurvor som lokala elektrokemiska tekniker.

Provning på fältstationer

Vi har fältstationer för provning i olika atmosfärstyper, i havsvatten och i olika jordar. Våra atmosfäriska fältstationer täcker de flesta miljöer och finns på många orter både i Sverige och internationellt. Exponering i havsvatten kan vi utföra vid våra provningsplatser vid svenska västkusten och vid Atlantkusten i Brest, Frankrike. För exponering i jord har vi tillgång till åtta provningsplatser, fördelade över Sverige med olika typer av jordar.

Provning i laboratoriet

För atmosfärisk korrosionsprovning på laboratoriet har vi ett stort antal klimatskåp och saltdimkammare. För korrosionsprovning av material för höga temperaturer har vi ett högtemperaturlaboratorium med olika typer av exponeringsugnar. Vi har även autoklaver för korrosionsprovning av material som används i kemiska miljöer som exempelvis lut, organiska syror och bränslen.

Vi utför korrosionsprovningar inom såväl forskningsprojekt som kunduppdrag.

Kontakt och mer information

Bo Rendahl

Bo Rendahl

Phone: 
+46 (0)8-674 17 35