Analys, provning och utredning

Swerea är specialister på att utveckla avancerad provning och analys som vi anpassar efter kundens krav. Vi lägger stor vikt i att förstå våra kunders behov och leverera användbara resultat.

Våra kunders behov styr helt vårt arbete och vi strävar efter att leverera anpassade och praktiskt användbara resultat. Vi kopplar ihop provningsresultat och analyser, som utförs antingen för sig eller som del i en större utredning, till exempel haverianalys och skadefall.

Specialanpassad provning efter dina behov

Provningarna utförs enligt standarder eller är specialanpassade enligt kundens önskemål. Vi erbjuder mekanisk, fysikalisk, reologisk och termisk provning och analyser av metaller, polymerer, textiler och keramer.

Inom mekanisk provning är vår specialitet att skapa provningsprogram och utveckla speciella metoder för kundens ändamål. Vi utför provningar där vi anpassar belastning, hastighet, temperatur och miljö.

Egenskapsanalyser

Inom material- och ytanalys och mikroskopi studerar vi bland annat hur kemisk sammansättning och mikrostrukturer samt ytans egenskaper påverkar olika materials slutegenskaper och hur dessa kan förbättras. Vi kan ta reda på sammansättningen för de allra flesta material, från huvudkomponenter till mikronivåer.

Utveckling på nanonivå

Även analysera föroreningar och söka orsaker till olika problem, tex sprickbildning i materialet. Vårt mikroskopilabb möjliggör avbildning och analyser av komplexa material ända ner till nanonivå.

Andra områden där vi är ledande är laboratorie- och fältprovning av korrosion, metodutveckling för oförstörande provning samt geometrisäkring och -mätning.

Kontakt och mer information

Olivier Rod

Olivier Rod

Phone: 
+46 (0)8-440 48 39
RISE KIMAB

dag andersson

Dag Andersson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 41

Magnus Edin

Phone: 
+46 (0)911-744 35