Paint center

Paint center – lackering i pilot och fullskala

Vid Paint Center kan företag prova och utvärdera olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger för de flesta typer av lackering.

Swerea arbetar med lackering av metall, plast och trä. Vi har kontakt med hela värdekedjan, från kemikalie- och utrustningsleverantörer, producenter som använder färg och appliceringsutrustning, till slutanvändarna.

Anläggningen används både i forskningsprojekt och i direkta uppdrag för olika företag. Enheten är cirka 400 kvadratmeter stor och rymmer en anläggning för förbehandling, två sprutboxar med robot och avancerad appliceringsutrustning samt ugnar.

Uppdrag kan vara att säkerställa att appliceringsutrustning och robotbanor stämmer inför kommande produktionssättningar eller förändringar i lackeringsprocessen. I ett annat uppdrag har en färgtillverkare utvecklat en ny färg och vill utvärdera hur den omgivande miljön påverkar resultatet.

Vi kan simulera olika miljöer i sprutboxen som luftfuktighet, lufthastighet och temperatur för att se hur verkningsgrad eller processfönster varierar.