Korrosion är ett betydande problem i marina miljöer. Vid Swereas anläggning i Brest, Frankrike, kan fullskaliga korrosionsprovningar genomföras i havsvatten.

Vid anläggningen kan vi bland annat prova olika komponenter avsedda för konstruktioner till havs, inom olje- och gassektorn eller vindkraftsindustrin.

Provningarna genomförs genom att havsvatten från Atlanten pumpas upp till ett specialbyggt laboratorium där korrosionen kan mätas och analyseras under kontrollerade former. Verksamheten sker i samarbete med det franska institutet Ifremer.

Uppdragsgivare är leverantörer av material och komponenter samt producenter inom olje- och gasindustrin.