Material som används inom olje- och gassektorn utsätts för mycket svåra påfrestningar både vad gäller den kemiska miljön och mekaniska belastningar. Korrosionsförhållandena varierar beroende på fyndigheternas kemiska sammansättning och andra produktionsförhållanden.

Vid Swerea KIMAB:s franska verksamhet i Saint-Étienne utförs provningar för att säkerställa att material uppfyller de krav som ställs inom olje- och gassektorn. Detta är bland annat korrosionsprovningar med tillsats av svavelväte och vid höga temperaturer och tryck.

Uppdragsgivare är främst leverantörer av material och produkter samt producenter inom olje- och gasindustrin.