Provning i klimatkammare används för att jämföra olika materials och materialkombinationers korrosionsresistans i olika atmosfärsmiljöer. Swerea erbjuder ett stort antal möjligheter till klimatskåpsprovning.

Klimatskåpen är utrustade för att kunna variera miljön under exponeringstiden på ett kontrollerat sätt. De parametrar som varieras är i första hand temperatur, luftfuktighet, salthalt, UV-ljus och tillsats av korrosiva gaser. Provningens utformning anpassas till de förhållanden som ska efterliknas.

Inom Swerea:s park av klimatskåp återfinns:

  • Klimatskåp för cykling av temperatur och luftfuktighet
  • Klimatskåp med möjlig tillsats av korrosiva gaser
  • Kombinerade klimat- och saltdimkammare
  • Klimatkammarprovning med samtidig mekanisk utmattning
  • Konventionella saltdimkammare
  • Explosionssäkert klimatskåp för simulering av bränslemiljö