Mer pengar över och bättre miljö med BAT

Ett begrepp som används inom EU är BAT, Best available techniques. Genom att använda BAT kan ett företag minska sin miljöpåverkan och samtidigt tjäna pengar genom till exempel minskad kassation eller minskad energianvändning. I begreppet techniques innefattas både teknisk utrustning och arbetssätt. Ordet available innebär att tekniken ska finnas tillgänglig på marknaden till ett rimligt pris.

På uppdrag av Nordiska Ministerrådet har Swerea SWECAST sammanställt en rapport som visar vilka tekniker och arbetssätt som är BAT i den nordiska gjuteribranschen. Vissa saker är kanske självklarheter, vissa gjuterier en del av det som framkommit men ingen använder allt. Det finns alltså stor potential till förbättringar.
 

Vill du veta mer?

Ett första tips är att läsa den svenska sammanfattningen av rapporten som vi gjort pdf. Vill du sedan läsa hela rapporten finns den på Nordiska ministerrådets hemsida.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på Swerea SWECAST hjälper er gärna gå igenom er verksamhet ur för att se hur ni kan bli ett hållbarare gjuteri och samtidigt tjäna mer pengar.