Arbete vid 3D-printern i Casting Demonstration Centre.
Arbete vid 3D-printern i Casting Demonstration Centre.

Framtidens Gjuteri

Test- och demonstrationsanläggningen för gjutna produkter möjliggör att testa och demonstrera nya produkter, material, tekniker och arbetssätt. Till anläggningen kopplas 40 gjuteriexperter inom olika kompetensområden, alltifrån produktutveckling, till simulering, metallurgi och resurseffektivitet.

Test- och demonstrationsanläggningen för gjutna produkter har två syften. Dels att möjliggöra att tillverka och demonstrera nästa generations nya produkter, dels att vara ett ”show-room” för uppvisning och demonstration av ny gjuteri- och energieffektiv teknik. Till anläggningen kopplar vi många olika kompetenser, framförallt inom modellering och verifiering.

Swerea SWECAST har också investerat i en 3D printing-utrustning för tillverkning av sandformar och kärnor. Det medför snabbare ledtider och möjligheten att utveckla och demonstrera nya geometrier som idag inte är möjliga att tillverka.

Anläggningen är en viktig resurs för svensk industri, framförallt till fordons- och verkstadsindustrin. Den hjälper också till att stärka svensk gjuteriindustri inom nya produkt- och kundsegment t.ex. flyg- och energisektorn.