Nätverk dotterbolag

RISE SWECASTs nätverksprogram

RISE SWECAST driver nätverk. Dessa utgör basen för våra kontakter med industrin. I nätverken ingår företag, mindre såväl som större, från olika branscher och områden.

Att vara med i ett nätverk ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap. Genom att samla flera aktörer med intresse av samma kompetensområde kan vi effektivt hitta lösningar på gemensamma utmaningar. På sidorna finner du mer information och kan filtrera fram RISE SWECASTs nätverksprogram.