Svenskt kompositstipendium

För att uppmuntra intresset hos studerande och examensarbetare att välja ämnen med tillämpningar inom kompositområdet, genomföra projekt- och examensarbeten inom området och samtidigt främja kontakten mellan de studerande, forskningsinstitut och industri har Stiftelsen Swedish Institute of Composites SICOMP utlyst ett stipendium för examensarbete inom området polymera fiberkompositer. Stipendiesumman är på 30 000 kronor.

Regler

Erbjudandet gäller studerande vid svenska universitet och tekniska högskolor som genomför examensarbeten inom materialteknik, konstruktionsteknik, design samt tillverknings- och processteknik med tillämpning på polymera kompositer. Examensarbetet ska vara på civilingenjörs- eller mastersnivå och vara utfört max ett (1) år före sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2019.

Utdelning

En jury kommer att ta del av bidragen och ge utlåtanden inför beslut om vem eller vilka som blir årets mottagare. Beslut meddelas senast den 1 maj 2019. Stipendium delas ut i samband med SICOMPs årliga internationella konferens som 2019 äger rum i Trollhättan den 3-4 juni. Stipendiaten inbjuds till SICOMP-konferensen för att motta stipendiet och presentera sina resultat i form av en poster eller ett föredrag.

Ansökan

Ansökan skickas till lena.e.nilsson [at] ri.se märk meddelandet med "Stipendium". Ansökan ska innehålla examensarbetesrapport i pdf-format, namn och kontaktuppgifter på sökande(n) samt en kort motivering.

PDF iconSvenskt kompositstipendium 2019 som pdf (22.94 KB)