Digital spårning

Swerea SWECAST utvecklar en demonstrator som visar möjligheterna för digital spårbarhet av gjutgods. Det finns många teknologier för digital spårning, som t.ex. optisk teckenläsning (OCR), streckkoder, QR-koder, RFID, DNA-märkning m.m. För att hålla teknologin hårt knuten till gjuteribranschens möjligheter och till tillämpningar av gjutgods har vi valt att använda oss av QR-koder. 

digital spårning1
Sandformar med QR-koder skrivs ut i Swerea SWECASTs 3D-sandprinter. Gjutgodset får därmed en unik QR-kod ingjuten, kopplad till exakt detta gjutgods.

digital spårning2
Demonstratorutvecklingen innefattar gjutning av olika storlekar, och kommer också innebära stöd för kvalitetsanalys av det enskilda gjutgodset.

Digital spårning 3
Gjutgods med QR-kod kommer att ge kunder, servicetekniker, kvalitetsanalytiker,  andrahandsmarknader och andra möjlighet att när som helst följa varje gjuten komponents tekniska historia.