Idén med smart gjutgods är enkel, materialet är billigt och tekniken lämpar sig för serieproduktion i metallgjutningsproduktionen. Men det finns flera utmaningar, som kräver samarbete över flera olika specialistområden.

Att lyfta gjutgods från konstruktionsmaterial till digitaliserbar komponent är en radikal tanke, en innovation som utvecklar nya värden och affärsmöjligheter. Sensorik och digitaliseringsbarhet blir en ny egenskap och ett nytt kundvärde hos den gjutna metallen.

Gjutna komponenter används i stort sett överallt. Gjutna metallkomponenter används för att stödja, överföra eller skydda från krafter och temperaturer, i produkter och system med lång livslängd, i svåra och utsatta miljöer, i maskiner, i fordon, i konstruktioner och i infrastruktur. Metallkomponenter med sensorer kan säljas som paket som inkluderar komponent och tjänsteerbjudanden.

Smart Gjutgods narrow

Kort om projektet

  • Projekttid: 2017-05-01 – 2019-04-30
  • Finansiär: Vinnova
  • Utlysning: Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri
  • Projektledare: Raul Carlsson
  • Projektparter: Swerea SWECAST, Rise Acreo, SKF, Husqvarna