Världen förändras ständigt

Ny teknologi kommer och ger nya möjligheter för att skapa nya produkter och för att förändra befintliga produkter. Produkter som vi aldrig tidigare betraktat som intelligenta kopplas upp och förutspås kopplas upp. Teknologin ger möjligheter till helt nya funktioner och därmed nya affärsmöjligheter, vilket i sin tur ger möjlighet att ompositionera sig på marknaden för produktägare, tjänsteleverantörer och komponenttillverkare. Sedan en tid tillbaka har ett nytt forskningsfält öppnats upp, där intelligens inom metallkomponenter möjliggörs genom nya framsteg. Teknologin och dess möjligheter är mycket spännande och förväntas öppna upp en palett av nya funktioner. För att inspirera och sprida kunskap bjuder vi in till seminarier kring möjligheter. Seminarieserien sker som en del av ett Vinnova-finansierat projekt där forskarvärlden och industrin samverkar för att sprida kunskap, forma framtidens forskningsfält och för att kommersialisera den nya teknologin. Välkommen att lyssna och delta på någon av workshoparna!

Tre seminarier

Vi erbjuder tre workshops, där vi ger kunskap och inspiration från våra erfarenheter av att utveckla metallkomponenter med sensorsystem, spårbar identitet, artificiell intelligens och digitala tvillingar.

Två av dessa kommer genomföras som endagsseminarium, vilka syftar till både kunskapsspridning och kunskapshöjning. Det tredje tillfället kommer vara ett endags innovations-jam med syfte att arbeta kreativt för beredningen av vägen framåt för.

Mer om Smarta MetalLyftet (pdf)

Tider och platser:

 • Den 19:e september - Huskvarna (Workshop)
  Plats: Husqvarna Smedjan, Huskvarna, se karta husqvarnamuseum.se/se/hitta-hit/
  (Det finns även möjlighet att besöka Husqvarna Fabriksmuseum efter workshopen, om du har intresse, så skriv detta som kommentar i anmälningen )
  Program
   
 • Den 3: oktober - Katrineholm (Workshop)
  Plats: SKF Mekan, Fredsgatan 3, Östra porten, Katrineholm
  Program
   
 • Den: 24:e oktober - Göteborg (Innovations-jam)
  Plats: Viktoriainstitutet, Lindholmen
  program 
  Anmälan till workshopen

Workshoparna är kostnadsfria, men platsantalet är begränsat.

Vem bjuder in

Smarta MetalLyftet är ett Vinnova-finansierat projekt, med ett industri- och institutskonsortium som utvecklar morgondagens affärsvärden genom digitalisering av metalliska material och komponenter. Tillsammans utvecklar vi digitaliserad metall till att bli en plattform för att bygga nya innovationer. Vi är först i världen, och det finns mycket utrymme kvar för innovatörer och entreprenörer att ta ledande roller.

Presentatörer (PDF iconPDF (75.71 KB))

Smarta MetalLyftet projektkonsortium utgörs av Husqvarna AB, MITC Mälardalens Industrial Technology Center, RISE Acreo, RISE Viktoriainstitutet, SKF Mekan AB och Swerea SWECAST