Swerea SICOMP

RISE SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten.

I nära samarbete med industrin bedriver Swerea SICOMP forsknings- och utvecklingsarbete inom kompositområdet. I våra enheter i Piteå, Mölndal och Linköping har vi byggt upp kompetens och resurser för att möta industrins behov, allt från provning till avancerade processimuleringar och beräkningar. I Linköping sker delar av arbetet inom medlemsprogrammet Compraser Labs i samarbete med Swerea IVF och deltagande företag.

Vi erbjuder olika samarbetsformer så att vi kan vara till hjälp för alla slags organisationer, från enmansföretag till stora koncerner. Direkt support utförs normalt som industriuppdrag, omfattande och långsiktiga R&D-projekt sker oftast inom ramen för nationella och internationella forskningssamarbeten.

Swerea SICOMP har ett stort nätverk av högskolor, universitet, forskningsinstitut och företag inom olika verksamhetsområden.

Vi arrangerar årligen konferenser, seminarier och utbildningar. Öppna resultat publiceras i artiklar och vetenskapliga tidskrifter. Kvartalsvis distribueras Swerea SICOMPs e-news med de senaste aktiviteterna.