Sätt att samverka med Swerea

När du samverkar med Swerea utgår vi alltid ifrån dina förutsättningar. Resurser, grad av tekniknivå och sekretess är några faktorer som påverkar vad som är ett optimalt samarbete för just dig.

Här beskriver vi några vanliga former för samarbete och finansiering. Kontakta oss om du vill veta mer eller starta upp ett samarbete.

Direkta uppdrag

Du kan engagera oss direkt som kund i olika typer av uppdrag. Det kan vara allt från att rådfråga en specialist, utbildning, coaching, genomföra prov, tester, analyser och undersökningar till avancerad forskning.

Uppdragsforskning

Egen finansierad forskning kallar vi för uppdragsforskning. Genom att stå för alla kostnader själv garanteras du full sekretess och du äger det resultat som uppdraget genererar samt bestämmer själv när arbetet ska utföras.

Långsiktiga samarbetsavtal

Har du ett kontinuerligt behov av forskning och utveckling? Flera uppdragsgivare till Swerea har långsiktiga avtal där vi tillsammans sätter ramarna för ett framgångsrikt samarbete.

Offentligt finansierade forskningsprojekt

Har du tid men inte pengar samtidigt som du kan tänka dig att dela resultaten med andra? Då finns det ofta möjlighet att gå in i offentligt finansierade projekt samarbeten. Din insats kallas ”in-kind”. Det betyder att du förbinder dig till att lägga ner en viss tid/personella resurser som insats i ett samarbete. Detta kan innefatta allt eget arbete som företaget gör för att kunna ta del i projektet och ska matcha den finansiering/insats som forskningsinstitutionerna får från det offentliga, ofta är det krav på en 50/50 delning. 

Nationella utlysningar.

Nationella utlysningar ger dig möjlighet att söka statlig finansiering. Vi är vana att skriva ansökningar och att sammanföra organisationer som kan ha nytta av att delta i olika typer av nationella projekt eller program. Ta gärna del av vår lista på offentliga finansiärer och hör av dig till oss med dina idéer eller frågor.

Internationella utlysningar (EU-projekt).

Swerea deltar ofta i internationella utlysningar, vilka till störst del utgörs av EU-projekt. Även här sammanför vi olika aktörer som tillsammans ansöker om finansiering till gemensamma projekt.

Regionala utlysningar, företagscheckar

Om du önskar utveckla en idé eller göra en mindre förstudie går det ofta att söka medel från lokala regioner, då ofta som mindre bidrag i form av FU-kort eller företagscheckar. Olika krav på förutsättningar och restriktioner förekommer. Swerea kan vara behjälplig med att hitta möjligheter.

Medlemsprogram, nätverk och testbäddar

I Swereas medlemsprogram och nätverk erbjuds du arenor och mötesplatser för informationsutbyte och dialog inom olika teknikområden. Där kan du på ett resurseffektivt sätt hitta samarbeten med andra företag. Andra möjligheter är att bli varse om ny teknik och få reda på vad olika testbäddar kan erbjuda. I medlemsprogrammen bestämmer medlemmarna vilka projekt som ska prioriteras för att ta fram lösningar på problem av gemensamt intresse.  Ofta råder sekretess inom respektive projekt.