Elektronik placeras i ökande omfattning i svåra miljöer, exempelvis där fukt, vatteninträngning, temperaturväxlingar, vibration eller korrosiva gaser förekommer. Trots den mera utsatta miljön ökar våra förväntningar på elektronikens kvalitet och livslängd, med bibehållet eller minskande pris.

Ett nätverk möjliggör erfarenhetsutbyte mellan tillverkare av elektronik, företag som använder elektronik i sina produkter, underleverantörer, kontraktstillverkare med flera.

Genom att nätverket administreras av Swerea KIMAB kommer erfarenheter, från forskningsprojekt, utredningar, publicerade data etc. att komma nätverket till del.

Exempel på ämnesområden

 • Skydd mot korrosiva miljöer
 • Vibrationer och utmattning (PCBA och elektriska kontakter)
 • Användbarhet av olika simuleringsmetoder
  – Fuktinträngning
  – Vibrationseffekter
  – Samverkan layout (ledaravstånd etc) och miljö
 • Nätverk – Skydd av elektronik i svåra miljöer
 • Skyddseffektivitet hos metoder som conformal coating, ingjutning, inkapsling
 • Conformal coating
  – Nya material och applikationsmetoder
  – Ytföroreningar
  – No-clean fluss
  – Kylning
 • Fuktproblematik
  – Inverkan av energibesparande åtgärder
  – Fukt i inkapslingar
  – Temperaturväxlingar
 • Miljötålighetsstandarder och provningsmetodik
  – Tolkning av standarder
  – Rimliga krav?
  – Koppling; miljötålighet – provning
  – Val av provningsmetoder
  – Tolkning av provningsresultat
  – Konstruktionsmetoder

Detta ingår i ett medlemskap

 • Två seminarier per år med presentationer av erfarenheter samt vetenskapliga rön inom området.
 • Forum att diskutera egna frågeställningar med reprsentanter från andra företag, akademi och institut.
 • Webbplats med notiser, artiklar, information från konferenser, projektresultat m.m.
 • Bevakning av utlysningar av offentligt finansierad forskningsprojekt.
 • Ökade möjligheter till gemensamma projekt, och därmed delade kostnader samt till projekt helt eller delvis finansierade av offentliga finansiärer.

Avgift

Avgift för medlemsskapet är 19 000 kr per kalenderår.

Bifogade filer

 Produktblad om nätverket Skydd av elektronik i svåra miljöer