RISE är sammankallade för ett nätverk av gjuterier som arbetar med råsand, alltså formar av sand och bentonitlera. Erfarenhetsutbytet i nätverket har gett gjuterierna många nya insikter och skapat ett helt nytt forskningsprojekt. 

I processen för gjutning i råsandsformar ingår en rad olika delprocesser som sammantaget gör systemen komplexa. För att de gjuterier som arbetar med råsand ska kunna lära av varandras erfarenheter finns ett nystartat nätverk, där RISE är sammankallande.

Bättre gjutprocesser med råsand

Tomas Nilsson från SKF:s gjuteri i Katrineholm säger att problem med råsand står för en hel del kassation och att det finns en klar potential för förbättringar.

– Känslan när jag åkte hem från första mötet var därför ”yeees”, här är några som har samma problem som vi, säger Tomas Nilsson.

För SKF:s del har deltagandet i nätverket gjort att man bland annat har förbättrat kylningen av sanden. Förutom SKF deltar Volvo, Scania, Xylem, Arvika, Holsbyverken och Ulefos i nätverket.

– Jag hoppas på mer frågor i gruppen även mellan mötena. Det blir så lätt att man fastnar i sina egna problem, säger Tomas Nilsson.

Gemensamma forskningsprojekt

Förutom att de deltagande företagen kan förbättra sina egna processer kring råsandshanteringen har arbetet i nätverket också skapat ett nytt forskningsprojekt: ”Robust råsand”. Tanken är att utveckla mätmetoder för att i framtiden få en bättre processtyrning.