Inom nätverket har du möjlighet att träffa andra som arbetar inom plåtbranschen, både från andra företag och forskare. Genom medlemstidningen och omvärldsbevakningen Noterat utifrån kan du hålla dig uppdaterad på vad som händer inom plåtvärlden.

Vi anordnar konferenser, seminarier, studiebesök och gemensamma forskningsprojekt för medlemmarna. Alla Swereas publikationer inom plåtområdet finns tillgängliga för medlemmarna på Plåtforums hemsida.

Plåtforum startades 1991 av Swerea IVF, och har idag 240 medlemmar på 70 företag. Förutom Sverige är Danmark, Norge och Finland representerade. Som medlem i Plåtforum utgör du en del av ett nätverk för tunnplåtsbranschen.

 Detta ingår i medlemskapet

  • Tillgång till Internetbaserat nätverk
  • Inbjudan till medlemsmöten och studiebesök

    Ett nyhetsblad som ges ut varje kvartal med:
  • kontinuerlig litteraturbevakning av facktidskrifter samt konferenser och mässor inom området
  • sammanfattningar och information om Swerea IVFs forskningsprojekt inom området
  • information om konferenser, mässor och kurser samt  inbjudan att deltaga i FoU-projekt
  • Inbjudan till och rabatt på seminarier och kurser

Pris

5 600 kr för upp till 4 personer per företag och ort. Dessutom kan ytterligare tio personer, med enbart tillgång till Internetsidorna (utan pappersutskick), vara med.

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Var vänlig och kontakta oss.