På RISE IVF i Mölndal finns ett stort antal utrustningar tillgängliga för testbäddens verksamhet.

Utrustning som används för granulering av återvunnen plast → kompoundering → pelletering → tillverkning av produkter i pilotskala ­­→ analys och verifiering → framställning av återvunna kompound till storskaliga försök ute i industrin.

Beskrivning av utrustningar

I nedan dokument finns detaljerade beskrivningar om alla utrustningarna som finns tillgängliga i testbädden.

Mer information