Inom nätverket och testbädden erbjuder vi en rad tjänster, kontakta oss gärna för en diskussion angående just dina behov.

nätverket plaståtervinning flödesschema

 • Skräddarsydda utbildningar inom plastområdet och återvinning, inom lagstiftning kring kemikalier i produkter samt ekodesign

 • Support i tekniska frågor om material, konstruktion, återvinningsmetoder, analysmetoder etc

 • Support i hållbarhetsfrågor, internationell och nationell lagstiftning kring kemikalier i produkter, REACH och RoHS direktiv

 • Hållbarhetsanalys

 • Ekodesign

 • Analys av polymertyper, fyllmedel och olika tillsatser i plaster

 • Analys av föroreningar i återvunna material och blandningar

 • Analys av metaller och kemiska ämnen som regleras av REACH eller RoHS

 • Uppgradering av återvunna plastmaterial/blandningar

 • Kompoundering, formsprutning och extrudering

 • Prototyptillverkning

 • Provning av materialegenskaper såsom: Slagtålighet, draghållfasthet och modul, böjstyvhet, smältviskositet, hårdhet, densitet, termisk stabilitet, nedbrytning och oxidationsbeständighet, UV- och väder härdighet, brandhärdighet etc

 • Åldring och livslängdsprediktering