Inom testbädden har flera projekt startats upp. Några av projekten är:

Pilotprojektet rör och profiler
I Sverige har vi både plastproducenter och tillverkare av plaströr. Rör utgör också en stor del av den återvinningsbara plasten från byggavfall. I pilotprojektet påbörjades en inventering av avfallsströmmar med rör och profiler. Material och egenskaper undersöktes. Ett återvinningsförsök genomfördes också på Talent Plastics. Projektet utfördes 2015.
Projektkoordinator:  Annika Boss, RISE IVF  
Projektpartners: Inovyn,  Renova, Greenpipe, Primo, Stena Recycling, DuPont och Swerea IVF

Innovationsprojektet REPIPE – Innovativ återvinning av rör och profiler
REPIPE finansieras inom RE:Source programmet och är en fortsättning på pilotprojektet. REPIPE startades upp hösten 2016 och kommer pågå till och med december 2018. En kartläggning av plaströr i avfallsströmmar och nuvarande hantering har genomförts. Kvantiteter har inventerats, insamlings, sorterings och återvinningspotentialen undersökts. Modell för insamling och sortering tas fram. Modellerna demonstreas och återvinningsförsök genomförs i samarbete med rörtillverkare.
Detaljerad beskrivning: REPIPE
Projektkoordinator:  Annika Boss, RISE IVF  
Projektpartners: Inovyn, DuPont, Renova, Nordiska Plaströrsgruppen, Pipelife, Rapid Granulator, Uponor, Wavin, Swerec, Talent Plastics, Chalmers Industriteknik och RISE IVF.

Pilotprojektet Kylar, frysar och vitvaror
Skrotade kylar, frysar och vitvaror genererar varje år stora mängder plastavfall. Inom detta projektet har återvinningsbara komponenter identifierats och möjligheter till kvalitetskontrollerad materialåtervinning undersökts.
Projektkoordinator: Henrik Oxfall, RISE IVF
Projektpartners: Electrolux, Stena Metall, OFK Innovation, Chalmers Industriteknik, DuPont och RISE IVF.

Projektet Återvinning av lådor från frysar
En förstudie finansierat av RE:Source programmet har genomförts under hösten 2017 för att titta på möjligheter till storskalig insamling samt återvinningsmetoder och marknadsmöjligheter för plasten från fryslådor. Detaljerad beskrivning: Cooling appliances 
Projektkoordinator: Henrik Oxfall, RISE IVF
Projektpartners: Electrolux, Stena Metall, Chalmers Industriteknik och RISE IVF.

Pilotprojektet Plast från uttjänta fordon
Kraven på materialåtervinning från uttjänta fordon (ELV) höjdes från 1 jan 2015 till 85 % av fordonets vikt. Samtidigt har fordonsindustrin börjat använda återvunnen plast i allt större utsträckning vid nytillverkning. I projektet identifierades återvinningsbara komponenter och möjliga åtgärder för kvalitetskontroll i återvinningsprocessen undersöktes. Projektet genomfördes 2015.
Detaljerad beskrivning: ELV Plastics
Projektkoordinator: Karin Lindqvist, RISE IVF
Projektdeltagare: Volvo Cars, Stena Metall, Chalmers Industriteknik, Plastal Industri AB, Ragnsells och RISE IVF

Ett RE:Source förprojekt, REMAT
Fokus på demontering och återvinning av plast från ELV har också genomfördes i samarbete med Chalmers Industriteknik (koordinator) och industripartners under hösten 2017.

Pilotprojektet kompositer med återvunna kolfiber
Kolfiberspill uppstår i betydande mängder i fordonsindustrin vid tillskärning av kolfibermattor. De är stora värden som blir avfall utan att återvinnas. I pilotprojektet som genomfördes 2015-2016 har vi undersökt möjligheten att använda återvunnen kolfiber i termoplastkompositer. Termoplastiska kolfiberkompositer har väsentligt högre styvhet och lägre vikt jämfört med motsvarande glasfiberkomposit. Genom att använda återvunnen kolfiber skulle även priset kunna sänkas till en rimlig nivå.
Detaljerad beskrivning: Recycling carbon fibre weave
Projektkoordinator: Karin Lindqvist, RISE IVF
Projektdeltagare: Volvo Cars, Rapid Granulator och RISE IVF.

Projektet Reglerade kemikalier i återvunnen plast
Det är viktigt att kunna identifiera om det förekommer miljö- eller hälsofarliga ämnen i plasten vi vill återvinna för att kunna undvika att de återförs till nya produkter. I projektet undersöks vilken robust utrustning som kan användas för att snabbt identifiera reglerade kemikalier i plast i ett materialflöde. Mätning utförs på utvalda materialflöden. Metoder att separera kemikalier från plasten undersöks också. Projektet som finansieras av Vinnova startade hösten 2016 och pågår till och med våren 2018.
Detaljerad beskrivning: Regulated chemicals in plastics 
Projektkoordinator: Mattias Andersson, RISE IVF mattias.andersson [at] ri.se

Projektet Från polyester spill till mjukgörare genom kemisk återvinning
Ett förprojekt finansierat av RE:Source programmet genomfördes under hösten 2017. Möjligheter att depolymerisera industriellt polyesteravfall och använda som råmaterial för syntes av mjukgörare har undersökt i projektet.
Detaljerad beskrivning: Polyester scrap to plasticizer
Projektkoordinator: Karin Lindqvist, Swerea IVF
Projektdeltagare: Perstorp, JABA Group och Swerea IVF.

Projektet Flotationssepareringsprocess för plaster i avfallsströmmar
Ett förprojekt finansierat av RE:Source programmet genomfördes juli 2017 till februari 2018. Elektronik är idag den snabbast växande avfallsströmmen. Plasterna HIPS och ABS är de vanligast plasterna i elektriska produkter men är svåra att återvinna med traditionella återvinningsprocesser som baseras på densitetsseparering i vattenbad. Om flotationsseparering kan fungera för att separera ABS och HIPS skulle plasterna kunna återvinnas i nya produkter. I förprojektet har vi undersökt potentialen att utveckla en flotationsprocess för separering av plasterna HIPS och ABS. Både litteratur/ omvärldbevakning och praktiska försök har genomförts.
Detaljerad beskrivning: Plastic Floatation Plastics 
Projektkoordinator: Annika Boss, RISE IVF
Projektdeltagare: Stena Recycling, Akzo Nobel Surface  Chemistry, Luleå Tekniska Universitet och RISE IVF.

Projektet Flaska till Flaska
Återvinna HDPE förpackningar och producera flaskor (för såpa) av 100% återvunnen plast som uppfyller alla produktkrav. Projektet utfördes 2017 med finansiering från Plastkretsen.
Projektkoordinator: Henrik Oxfall, RISE IVF
Projektdeltagare: ICA, Emballator, Novoplast, Swerec och RISE IVF