Nätverksträffar och seminarier

Vi anordnar vid 2 tillfällen per år nätversträffar. I samband med nätverksträffarna har vi ofta ett seminarie eller en workshop-aktivitet.

Omvärldsbevakning och kompetensutveckling

Vi bevakar vad som sker i vår omvärld och bygger upp vår gemensamma kompetens inom områden såsom:

  • Tekniska frågeställningar och metodutveckling för ökad plaståtervinning
  • Separationsmetoder (plastflotation, elektrostatisk separering etc.)
  • Metoder att mäta reglerade ämnen i plastavfallsströmmar
  • Hållbara material och produkter, design guidelines för återvinning
  • Bioplaster
  • Möjligheter med kemisk återvinning (återvinning av PET)
  • Standardisering och certifiering (deltar i standardiseringsarbetsgrupp)
  • Bevaka nyheter i REACH och lagstiftning som berör återvinningen av plast
  • Styrmedel för ökad återvinning
  • Hur ny digital teknik och plattformar kan användas för öka handeln med sekundär plastråvara, underlätta kommunikation och logistik