Nätverk för pressgjuteribranschen

Pressgjutning är en komplex tillverkningsprocess med många faktorer som påverkar. Livslängd för verktyg är alltid en fråga som väcker debatt. RISE står som koordinator för nätverket Pressgjutning.

Med ett syfte att skapa en naturlig mötesplats för pressgjutningsindustrin där utbyte och erfarenhet delas med alla aktörer. Nätverket sträcker sig inte bara till pressgjuterier utan även genom hela värdekedjan med bland annat verktygsmakare, värmebehandlare och stålleverantörer.

"- Tycker alltid att det är bra diskussioner på nätverksträffar och att alla bjuder på sig själv" Robert Alkemark, Lundbergs pressgjuteri AB 

"- Det är absolut intressant med sådana här träffar. Alla former av utbyte är utvecklande och man får viktig input till sina frågeställningar." Ulf Halvarsson, Nyströms Pressgjuteri

Nätverket erbjuder:

  • En mötesplats för svenska pressgjuterier och leverantörsföretag inom värdekedjan.

  • Omvärldsbevakningar inom området pressgjutning

  • Inbjudningar till regelbundna seminarier och näverksträffar runt om i Sverige

  • Möjlighet att delta och påverka FoU-projekt hos RISE SWECAST

  • Inbjudningar till gruppresor och internationella sammankomster 

Nätverksträff - pressgjuteridagarna 4-5 december 2018 i Hestra

 

Artikel från Pressgjuteridagarna Hestra 30/11-1/12 2016

Artikel från Pressgjuteridagarna i Hagfors 22-23/3 2017 (sidan 14)