Nätverket administreras av Swerea KIMAB och vänder sig till företag och organisationer verskamma inom områden som rör material i kontakt med dricksvatten. Det kan vara material- och produkttillverkare, men även andra aktörer inom detta område, exempelvis vattendistributörer, myndigheter och forskare.

Detta ingår bl.a. i medlemskapet

  • Tillgång till ett nätverk för utbyte av erfarenhet och för en naturlig kontaktyta med berörda inom området.
  • Tillgång till nätverkets hemsida, där det bl.a. finns aktuell information om lagstiftning, regelverk, forskning samt material- och produktutveckling.
  • Minst ett seminarium per år med erfarenhetsutbyte och presentation av aktuella forskningsresultat.
  • Informell och lättillgänglig kontaktväg för Swerea KIMAB:s tjänster.
  • En struktur för att söka forskningsprojekt, nationella eller europeiska.

Nätverket har medlemmar från Sverige, Norge och Finland och vid startseminariet, i januari 2013, deltog representanter från ett tjugotal medlemsföretag. Boverket, Kemikalieinspektionen, Byggvarubedömningen och projekt Orwell presenterade sitt arbete med material i kontakt med dricksvatten.

Avgift

Avgift för medlemskap är 8 500 kr/år*.
*Avgiften avser medlemskap för ett företag (2016), för branschorganisationer diskuteras avgiften individuellt.