Varför behövs ett nätverk?

Syftet med ett nätverk är att samla relevanta aktörer inom området Material i kontakt med dricksvatten såsom material- och produkttillverkare, branschföreningar, vattendistributörer, myndigheter och forskare. Nätverket riktar sig både till  tillverkare och användare av materialen.

Medlemmar i nätverket får tillgång till aktuell information om lagstiftning, regelverk, forskning samt material och produktutveckling. Nätverket håller tät kontakt med europeiska forskningsinstitut och myndigheter, bland annat den så kallade 4 MS-gruppen som driver arbetet med materialgodkännande på europanivå.

Vi erbjuder medlemmar möjligheten att årligen träffas genom seminarier. Nätverket lyfter medlemmarnas frågeställningar och behov inom material i kontakt med dricksvatten.

Kompetens

Exempel på områden RISE har erfarenhet av är:

  • Metalliska material
  • Legeringsutveckling och provning
  • Polymera material
  • Relining
  • Skadefallsutredningar för distributionsrör
  • Bedömning av urlakning
  • Korrosionsskydd
  • Påverkan av plaströr vid desinficering

Bifogade filer

Broschyr om nätverket Material i kontakt med dricksvatten