Lean produktutveckling (LPD) - nätverket

Nätverket samlar och sprider kunskap om Lean produktutveckling (Lean Product Development). 

Lean-begreppet är stort och kan fyllas med nästan vad som helst. Vi försöker förstå vad Lean är för produktuvecklingsprocessen ur ett svenskt industriperspektiv. Vinsterna med Lean kan vara substantiella, vissa talar om 400-500 % bättre effektivitet.

Vad är LPD

Frågeställningar kring LPD diskuteras inom nätverket, men också mer detaljerade frågor om de olika principerna och metoderna intresserar oss. Läs även om Swerea IVFs arbete inom Lean produktutveckling.

Möten och aktiviteter

Vi tror på att träffas fysiskt för att utbyta erfarenheter, därför är en betydande del av LPD-nätverkets aktiviteter förlagda på företag.

Vi brukar anordna cirka två formella nätverksträffar per termin samt däremellan en del informella träffar.  De informella träffarna sker ofta i samband med kurser, seminarier eller liknande aktiviteter.

Vem

LPD-nätverket riktar sig till industriföretag i Sverige - både stora och små.

Kostnad

12 500 kr per kalenderår.

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Var vänlig och kontakta oss!