Många företag strävar efter att bygga in goda komfortegenskaper i sina produkter. Genom vår uppdragsverksamhet och på andra sätt har vi kontakt med ca 50 sådana företag i Sverige och övriga Norden. Vi välkomnar fler intresserade företag.

Som medlem i Komfortcentrum får du utskick tre gånger per år med artiklar, nyheter och information inom komfortområdet. Utöver detta får du en inbjudan till den årliga seminariedagen med temat komfort.

Huvudtanken med detta centrum är att generera ett kunskapsutbyte inom komfortområdet. Inom ramen för Komfortcentrum hoppas vi också på fördjupade samarbeten.

Mer information

Vill du veta mer om nätverket eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.