Detta innebär ett medlemskap i Kemikaliegruppen

  • Regelbundna möten med utbyte av erfarenheter och information inom aktuella miljö- och kemirelaterade frågor i produkter och produktion
  • Kunskapsutbyte genom inbjudna talare från kemibranschen, NGOs, myndigheter m fl
  • Tillgång till Kemikaliedatabasen, ChemicALL utvecklad för medlemsföretagens behov
  • Ca tre stormöten om året med alla medlemmar för diskussioner om aktuella ämnen och ofta ytterligare kunskapsutbyte med inbjudna talare
  • Regionalmöten ca två gånger per år
  • Ett (1) besök per år från Kemikaliegruppen på Swerea IVF på plats i det egna företaget för företagsspecifika kemikaliefrågor
  • Löpande support per telefon och e-post
  • Kemiska analyser till reducerat pris

Kostnad

Att vara medlem i Kemikaliegruppen kostar 40 000 kr per kalenderår för grupperna "Kemikaliegruppen Textil" respektive "Kemikaliegruppen EEE". Ett medlemskap i båda grupperna kostar 50 000 kr per kalenderår. Medlemskapet förlängs automatisk med ett år om man inte meddelar utträde innan den 1 oktober innevarande år.

Bli medlem

Vill du gå med i Kemikaliegruppen eller veta mer? Var vänlig och kontakta kemikaliegruppen [at] swerea.se.