Kontaktpersoner

AFoUs arbetsutskott:
Göran Johnsson, ordförande för AFoU,
Tidigare förbundsordförande IF Metall, ordförande i Produktionslyftets styrelse
goran.johnsson [at] ifmetall.se

Ulrika Harlin, samordnare och huvudkontaktperson för nätverket AFoU
Swerea IVF
ulrika.harlin [at] swerea.se
Tfn 031-706 6054

Charlotte Wikholm
Swerea IVF
charlotte.wikholm [at] swerea.se

Mattias Elg
Linköpings universitet, HELIX Competence Centre
mattias.elg [at] liu.se

Martina Berglund
Linköpings universitet, HELIX Competence Centre
martina.berglund [at] liu.se