Välkommen till ENIG – ett nätverk för energieffektivisering inom svensk tillverkningsindustri. Vi har tillgång till experter, verktyg och utbildningar som hjälper er att minska energi- och produktionskostnaden i era processer.

Syftet med nätverket ENIG är att stödja ett flertal olika branscher. Det möjliggör ett branschöverskridande samarbete inom gemensamma intresseområden, exempelvisvis inom ventilation, tryckluft och belysning. Använd ENIG som din kunskapsbank och bollplank när du behöver råd och stöd med att sänka energianvändningen i företaget.

Organisationerna bakom ENIG är Swerea SWECAST och Swerea IVF. Energimyndigheten är en viktig samarbetspartner och en av finansiärerna bakom uppbyggandet av ENIG.

Mer information

Vill du veta mer? Var vänlig kontakta oss.